شماره حساب‌ها

accholder

لطفا پس از واریز وجه، یک اسکرین‌شات (در صورت واریز آنلاین) یا عکس (در صورت واریز آفلاین) از رسید حواله به شکلی که اطلاعات واریز در آن مشخص باشند، به ایمیل order@goodcontent.ir ارسال نمایید.

 

بانک سامان:
شماره حساب: ۱-۱۹۱۸۲۷-۸۰۰-۹۳۰۲
شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۲۴۶۲۰۸۷۳
شماره شبا: IR030560930280000191827001

 

بانک ملت:
شماره حساب: ۱۷۹۷۸۳۸۲۲۱
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۶۸۴۶۴۰۷۲
شماره شبا: IR650120020000001797838221